APE LED żarówki
plenru
FUNDUSZE UEProjekt RPOP.01.01.00-16-0015/16 pt: "Opracowanie systemu sterowania oraz silnika elektrycznego BLDC/PMSM w ramach działalności badawczo-rozwojowej Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz".
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt i realizacja PRONETIX