AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0035/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  262 030,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  183 421,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu czeski i niemiecki.