POLITYKA JAKOŚCI FIRMY„AUTO POWER ELECTRONIC-APE” w OPOLU

Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobów i współpracy, która zadowoli klientów oraz pozostałe strony i obniży nasze koszty produkcji

Aby to osiągnąć zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie produkowanych wyrobów poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.

Szczególnego znaczenia w naszej działalności nabiera:

  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy
  • uzyskanie całkowitej zgodności jakości dostarczanych wyrobów z potrzebami klientów, przyjętymi wzorcami i obowiązującymi przepisami
  • nieustanne podnoszenie jakości produkowanych wyrobów poprzez stałe unowocześnianie procesów technologicznych i rozwiązań konstrukcyjnych
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy na płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej
  • zmniejszenie ilości braków wewnętrznych w procesie produkcji
  • doskonalenie potencjału ludzkiego zatrudnionego w przedsiębiorstwie
  • pozostawanie w stałej interakcji z naszymi klientami, badanie i analizowanie ich potrzeb pod kątem spełnienia ich wymagań
  • spełnianie wymagań Systemu Zarządzania Jakością i jego ciągłe doskonalenie.

Polityka Jakości stanowi podstawę dla utrzymania i stałego rozwoju systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN EN ISO 9001:2015 oraz stawiania i realizacji celów. Polityka Systemu Zarządzania Jakością znana jest wszystkim pracownikom firmy i jest dostępna stronom zainteresowanym.